CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN LAO PHỔI,LAO KÊ,LAO MÀNG NÃO

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN LAO PHỔI,LAO KÊ,LAO MÀNG NÃO

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN LAO PHỔI,LAO KÊ,LAO MÀNG NÃO

CHỦ BIÊN: GS.TS HOÀNG MINH

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD:  CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN LAO PHỔI,LAO KÊ,LAO MÀNG NÃO

Khi xâm nhập cơ thể, trực khuẩn lao có thể gây bệnh ở bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể mà phổ biết nhất là ở phổi, các thể lao nặng nề nhất, tử vong cao nhất, gây nhiều biến chứng nguy hại nhất là Lao kê, Lao màng não. Cuốn sach này chỉ đề cập đến cách phát hiện và chẩn đoán 3 thể lao là lao phổi, lao kê, lao màng não. Các thể lao khác không đề cập đến trong cuốn sách này.

Sách gồm có 3 phần Chính

I.các phương pháp phát hiện, chẩn đoán lao phổi

II.Các phương pháp phát hiện, chẩn đoán Lao kê

III.Các phương pháp phát hiện, chẩn đoán Lao màng não

DOWNLOAD:  CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN LAO PHỔI,LAO KÊ,LAO MÀNG NÃO

Share this post

Post Comment