Bệnh tiểu đường – Cách phát hiện và điều trị

Bệnh tiểu đường – Cách phát hiện và điều trị

Download: Bệnh tiểu đường – Cách phát hiện và điều trị 

ĐẠI CƯƠNG VỀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

GIỚI THIỆU VỀ TUYẾN TỤY
Tuyến tụy và các hormon tuyến tụy
Tuyến tụy hay tụy tạng (pancreas) được cấu tạo từ hai loại tổ chức:
Phần ngoại tiết gồm các túi tuyến tụy (acini) tiết dịch tụy theo ô”ng dẫn tụy đổ vào tá tràng.
Phần nội tiết gồm các đảo tụy (hay các đảo Langerhans; islets of Langerhans) tiết hormon (đi
trực tiếp vào máu) trong đó có hai hormon quan trọng là insulin và glucagon.
Tuyến tụy của người có đến hàng triệu đảo Langerhans nằm xen kẽ với các túi tuyến tiết dịch tụy. Đường kính các đảo tụy chỉ được tính bằng đơn vị micron. Các đảo tụy phân bố xung quanh các mao mạch và tiết hormon ưực tiếp vào các mao mạch đó.

Download: Bệnh tiểu đường – Cách phát hiện và điều trị 

Share this post

Post Comment