BỆNH MẠCH VÀNH

BỆNH MẠCH VÀNH

BỆNH MẠCH VÀNH

GS.TS. NGUYỄN HUY DUNG

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: BỆNH MẠCH VÀNH

Trong Tim mạch học, sau bệnh thấp tim, bệnh tăng huyết áp thì bệnh mạch vành ngày càng chiếm một tỷ lệ lớn bệnh nhân ở nước ta. Mức trầm trọng cũng như tỷ lệ tử vong của bệnh này đang là điều quan tâm đặc biệt của thầy thuốc Việt Nam

Đây là sách tra cứu như từ điển thực hành, lại là loại “cẩm nang”, nên chỉ gồm những kiến thức nào đã được khẳng định những dữ liệu của “Y học bằng chứng” và sử dụng 33 bảng và nhiều hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ. Danh mục các từ để tra như từ điển để ở cuối sách, nhưng ngay suốt dọc cuốn sách đã sắp xếp nội dung gọn vào các từ mục đó.

Sách chủ yếu dựa vào các thành tựu và tiến bộ như vũ bão, của Tim học những năm gần đây như sinh lý bệnh và điều trị thiếu máu cục bộ cơ tim, ứng dụng khái niệm mới hội chứng mạch vành cấp, hội chứng tim – chuyển hóa. Các thuốc chống “viêm” mảng xơ vữa, thuốc tiêu sợi huyết làm tan huyết khối. Điều trị rối loạn lippid huyết, các chất ức chế men…

DOWNLOAD: BỆNH MẠCH VÀNH

Share this post

Post Comment