BỆNH LÝ VIÊM TỤY

BỆNH LÝ VIÊM TỤY

BỆNH LÝ VIÊM TỤY

PGS.TS. HÀ VĂN QUYẾT

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: BỆNH LÝ VIÊM TỤY

Những năm gần đây viêm tụy là một bệnh lý thường gặp do nhiều nguyên nhân như sỏi mật, sỏi tụy, giun chui ống mật … nhưng cũng không ít các trường hợp viêm tụy do chế độ ăn uống . Một thay đổi nữa là sự hiểu biết về cơ chế bệnh lý, các biểu hiện lâm sàng đặc biệt là các phương pháp chẩn đoán như siêu câm, chụp CT, cộng hưởng từ …

DOWNLOAD: BỆNH LÝ VIÊM TỤY

Share this post

Post Comment