Bệnh loãng xương, cách phòng và điều trị

Bệnh loãng xương, cách phòng và điều trị

Download: Bệnh loãng xương, cách phòng và điều trị

“Người ta không coi trọng sức khỏe cho tới khi đau yếu. ” – Thomas Puller
Thông thường, sức khỏe là một giá trị rất ít khi được chúng ta quan tâm đến, cho dù đó là một giá trị
cực kỳ quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của ta. Sự thiếu quan tâm này có lý do rất đơn giản, vì hầu hết chúng ta luôn xem việc có sức khỏe tốt chỉ là điều tất nhiên và quá thông thường, nên chỉ khi nào ta “kém sức khỏe”, nghĩa là có bệnh, thì ta mới thấy cần quan tâm.
Sức khỏe của mỗi chúng ta là một giá trị đặc biệt vô cùng quý báu. Nói như Mahatma Gandhi: “Chính sức khỏe m ới là sự giàu có thực sự, không phải vàng và bạc”. Sức khỏe chi phối trực tiếp cuộc sống của ta. Ta
không thê sống thoải mái, vui vẻ với m ột thân th ể ốm đau bệnh hoạn. Ta cũng không th ể vui sống khi sức
khỏe không cho phép ta làm được những điều ta muốn.
Khi có sức khỏe tốt, ta sẽ thấy trong người sảng khoái và dễ dàng có được sự lạc quan vui sống. Vì vậy chúng ta cố gắng tuân thủ những nguyên tắc sau:
1. Hãy kiểm tra sức khỏe thường xuyên để có thể phát hiện bệnh sớm và việc điều trị sẽ trở nên d ễ dàng
hơn.
2. Tuân thủ lời khuyên của bác s ĩ khi thực hiện các. Xét nghiêm trên theo đúng thời hạn.

Download: Bệnh loãng xương, cách phòng và điều trị

Share this post

Post Comment