BỆNH HỌC VÀ CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN

BỆNH HỌC VÀ CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN

BỆNH HỌC VÀ CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN

PGS.TS. LÊ ĐÌNH ROANH

THS.NGUYỄN VĂN CHỦ

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: BỆNH HỌC VÀ CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN

Viêm là phản ứng của mô và hệ vi tuần hoàn của nó đối với tác nhân xâm phạm. Đặc trưng của viêm là sinh ra các chất trung gian viêm, làm cho  các chất dịch và bạch cầu thoát ra khỏi mạch đi vào các mô xung quanh. Thông thường, đó là sự cố gắng của vật chủ nhằm khu trú và loại bỏ các tế bào bị tổn thương do nhiều nguyên nhân như chuyển hóa, vật lạ, vị khuẩn hoặc kháng nguyên

Sự phát triển của phản ứng viêm  là một cơ chế quan trọng để cơ thể tự bảo vệ chống lại những tác nhân gây bệnh và phát động quá trình sửa chữa cả về cấu trúc và chức năng của mô bị tổn thương. Viêm thể hiện sự tương tác phức tạp giữa các tác nhân gây bệnh, các thành phần của mô và tế bào trung mô, lưới huyết , lưới huyết quản và của các thành phần tế bào trong huyết tương của máu.

DOWNLOAD: BỆNH HỌC VÀ CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN

Share this post

Post Comment