Bệnh học phẫu thuật thần kinh – NXB Y học Hà Nội

Bệnh học phẫu thuật thần kinh – NXB Y học Hà Nội

Download: Bệnh học phẫu thuật thần kinh NXB Y học Hà Nội

Ngày nay với sự tiến bộ vượt bậc của các ngành khoa học khác, ngành y học nói chung cũng như chuyên ngành Ngoại khoa thần kinh nói riêng cũng có những bước phát triển nhanh chóng và đạt được những thành tựu quan trọng.

Trước thực tế đó, để đáp ứng lòng mong mỏi của các bác sĩ muốn nâng cao hiểu biết của mình về chuyên môn ngành này, GS.TS Lê Xuân Trung và tập thể các PGS, TS. ThS đầu ngành đã cho ra đời cuốn sách  “Bệnh học phẫu thuật thần kinh” trên cơ sở sửa chữa, bổ sung từ cuốn “Bệnh học Ngoại thần kinh” đã in năm 1997

Download: Bệnh học phẫu thuật thần kinh NXB Y học Hà Nội

Share this post

Post Comment