Bệnh học ngoại phụ khoa Y học cổ truyền

Bệnh học ngoại phụ khoa Y học cổ truyền

SÁCH BỆNH HỌC NGOẠI PHỤ Y HỌC CỔ TRUYỀN

Download: BỆNH HỌC NGOẠI PHỤ YHCT.PDF

Bệnh học ngoại phụ khoa
Bệnh học ngoại phụ khoa

Download: BỆNH HỌC NGOẠI PHỤ YHCT.RAR

Sách bệnh học ngoại – phụ y học cổ truyền được biên soạn cho 2 môn học Bệnh học ngoại khoa Y học cổ truyền và Bệnh học  Sản phụ khoa dựa trên chương trình giáo dục đại học của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại vào thực tiễn Việt Nam.

Download: BỆNH HỌC NGOẠI PHỤ YHCT.PDF

Download: BỆNH HỌC NGOẠI PHỤ YHCT.RAR

Share this post

Post Comment