BỆNH HỌC MIỆNG – TRIỆU CHỨNG HỌC

BỆNH HỌC MIỆNG – TRIỆU CHỨNG HỌC

BỆNH HỌC MIỆNG – TRIỆU CHỨNG HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KHOA RĂNG HÀM MẶT

BỘ MÔN BỆNH HỌC MIỆNG

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: BỆNH HỌC MIỆNG – TRIỆU CHỨNG HỌC

Cuốn Bệnh học miệng: Triệu chứng học được xuất bản lần đầu vào năm 2000, đã được đông đảo sinh viên và đồng nghiệp đón nhận. Nay cuốn sách được tái bản do yêu cầu của nhiều người đọc trong ngành RHM và các chuyên khoa có liên quan: da liễu, tai mũi họng, ung bướu. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của y giới đến các vấn đề răng miệng và khẳng định “sức khoẻ răng miệng là một phần của sức khoẻ toàn thân, và bệnh học miệng là một phần không tách rời của bệnh học nói chung”.

DOWNLOAD: BỆNH HỌC MIỆNG – TRIỆU CHỨNG HỌC

Share this post

Post Comment