BỆNH HỌC HÔ HẤP – LAO

BỆNH HỌC HÔ HẤP – LAO
Bệnh học hô hấp lao
Bệnh học hô hấp lao

Chương 1: Triệu chứng học hô hấp

 1. Khám cơ quan hô hấp
 2. Triệu chứng cơ năng hô hấp
 3. Các tiếng bệnh lý khi nghe phổi
 4. Hội chứng phế quản
 5. Hội chứng tran dịch màng phổi
 6. Hội chứng tran khí màng phổi
 7. Hội chứng TK – TDMP phối hợp
 8. Hội chứng trung thất
 9. Hội chứng đông đặc
 10. Cách đọc X- Quang phổi
 11. Oxy liệu pháp

 

Chương 2: Bệnh học lao phổi

 1. Dịch tễ học bệnh lao
 2. Bệnh sinh lao phổi
 3. Lâm sang lao phổi
 4. Đặc điểm tổn thương của lao phổi
 5. Lao phổi cấp tính
 6. Lao kê
 7. Lao phổi hậu tiên phát
 8. Gọi lao hạc bạch huyết ngoại vi
 9. Chẩn đoán lao phổi
 10. Điều trị lao phổi
 11. Chương trình phòng chống lao quốc gia

Share this post

Post Comment