BỆNH HỌC CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

BỆNH HỌC CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

BỆNH HỌC CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

HỌC VIỆN QUÂN Y – BỘ MÔN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Download: BỆNH HỌC CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

Cuốn “bài giảng chấn thương chỉnh hình” do Bộ môn chấn thương chỉnh hình biên soạn năm 1992 đã là tài liệu giảng dạy của Bộ môn cho sinh viên đại học trong nhiều năm qua. Do sự phát triển không ngừng của Y học, nhiều phương tiện chẩn đoán và điều trị mới ra đời, các quan điểm điều trị cũng có nhiều thay đổi, đồng thời trước đòi hỏi nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của Học viện, tập thể giáo viên Bộ môn chấn thương chỉnh hình Học viện Quân y đã biên soạn cuốn “Bệnh học chấn thương chỉnh hình”. Cuốn sách này dựa trên cuốn “Bài giảng chấn thương chỉnh hình” trước đây nhưng đã được chỉnh lý, bổ sung thêm các kiến thức cập nhật trong lĩnh vực chấn.


Download: BỆNH HỌC CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

Share this post

Post Comment