BÀI GIẢNG SIÊU ÂM TỔNG QUÁT

BÀI GIẢNG  SIÊU ÂM TỔNG QUÁT

Download: BÀI GIẢNG SIÊU ÂM TỔNG QUÁT

LỜI GIỚI THIỆU

Bệnh viện Bạch Mai là Bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt, là cơ
sở thực hành chính của Trường Đại học Y Hà Nội, có cơ sở trang thiết bị khang
trang, đồng bộ và hiện đại, có đội ngũ Cán bộ, giảng viên đông đảo có trình độ
và kinh nghiệm trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học,
chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế. Bệnh viện đã đào tạo nhiều Cán bộ y tế có
trình độ Trung học, Đại học và sau đại học, đào tạo nhiều cán bộ có trình độ cho
ngành với nhiều đối tượng khác nhau và nhiều chuyên khoa khác nhau. Bệnh
viện đã biên soạn nhiều tài liệu giảng dạy có chất lượng phù hợp với các đối
tượng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường khả năng thực hành
cho Cán bộ y tế.
Lần này, Trung tâm đào tạo phối hợp với khoa Chẩn đoán hình ảnh biên
soạn cuốn “Bài giảng siêu âm tổng quát” do PGS.TS Phạm Minh Thông –
Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh chủ biên. Tài liệu đã được biên soạn nghiêm
túc, cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật siêu âm chẩn đoán,
từ phần đại cương về siêu âm đến siêu âm chẩn đoán ở các chuyên khoa khác
nhau, giúp cho học viên nắm được một cách tổng quát về siêu âm.
Cùng với các tài liệu khác, cuốn “Bài giảng siêu âm tổng quát” sẽ được
sử dụng làm tài liệu giảng dạy tại Trung tâm đào tạo của Bệnh viện, tạo điều
kiện cho Cán bộ y tế, học viên tham khảo và học tập.
Trong quá trình biện soạn và xuất bản sẽ không tránh khỏi những thiếu
sót, mong các học viên và bạn đọc góp ý kiến bổ xung để lần xuất bản sau cuốn
tại liệu sẽ được hoàn chỉnh đầy đủ hơn.
Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo Bệnh viện cảm ơn Trung
tâm đào tạo, Khoa chẩn đoán hình ảnh và các tác giả đã cố gắng, tranh thủ thời
gian tổng hợp và biên soạn tài liệu quan trọng này và xin trân trọng giới thiệu
cùng các học viện và bạn đọc.

GS.TS TRẦN QUỴ
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Download: BÀI GIẢNG SIÊU ÂM TỔNG QUÁT

Share this post

Post Comment