Bài giảng huyết học truyền máu

Bài giảng huyết học truyền máu

Download: Bài giảng huyết học truyền máu

Để đáp ứng yêu cầu học tập cho các đối tượng đào tạo sau đại học về Huyết học – Truyền máu, Bộ môn Huyết học – Truyền máu biên soạn cuốn “Bài giảng Huyết học – Truyền máu sau đại học”, nhằm cung cấp cho các học viên chuyên khoa huyết học – Truyền máu những kiến thức cơ bản và các vấn đề mới hiện đại trong lĩnh vực Huyết học – Truyền máu.

Download: Bài giảng huyết học truyền máu

Share this post

Post Comment