BÀI GIẢNG HỆ NỘI KHOA

BÀI GIẢNG HỆ NỘI KHOA

BÀI GIẢNG HỆ NỘI

CHỦ BIÊN: GS.NGUYỄN HUY DŨNG

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: BÀI GIẢNG HỆ NỘI KHOA  – PHẦN 1 : TRIỆU CHỨNG HỌC

 

DOWNLOAD: BÀI GIẢNG HỆ NỘI KHOA  – PHẦN 1 : TRIỆU CHỨNG HỌC

 

BÀI GIẢNG HỆ NỘI KHOA – PHẦN 2 – BỆNH HỌC 

NỘI 1: ĐẠI CƯƠNG PHỔI

NỘI 2: TIM MẠCH

NỘI 3: TIÊU HÓA – GAN MẬT – XƯƠNG KHỚP

NỘI 4: THẬN NIỆU – NỘI TIẾT

BÀI GIẢNG HỆ NỘI KHOA – PHẦN 2 – BỆNH HỌC 

Share this post

Post Comment