BÀI GIẢNG ATLAS THỰC TẬP GIẢI PHẪU BỆNH-Y PHẠM NGỌC THẠCH

BÀI GIẢNG ATLAS THỰC TẬP GIẢI PHẪU BỆNH-Y PHẠM NGỌC THẠCH

DOWNLOAD: BÀI GIẢNG ATLAS THỰC TẬP GIẢI PHẪU BỆNH-Y PHẠM NGỌC THẠCH

Tập bài giảng – Atlas thực tập Giải phẫu bệnh được soạn ra nhằm giúp học viên có thể nắm bắt được các mục tiêu thực tập trước khi vào lớp, nhờ vậy có thể tận dụng tối đa thời gian ít ỏi của mỗi buổi thực tập 2 tiết cho việc tìm kiếm và quan sát các mục tiêu này trên tiêu bản. Cuối tập sách này là danh sách tổng kế các mục tiêu thực cập, cũng là đáp án cho 4 dạng câu hỏi của kỳ thi thực tập kết thúc khoá học: Tế baofgif?, cấu trúc gì?, Hiện tượng gì? Chất gì?. Các hình ảnh đại thể trong tập sách đã được chọn lọc để cho thấy những tính chất tương đối đặc trưng của tổn thương, học viên cần ghi nhớ để trả lời cho dạng câu hỏi thứ năm, Hình ảnh bệnh lý gì?

DOWNLOAD: BÀI GIẢNG ATLAS THỰC TẬP GIẢI PHẪU BỆNH-Y PHẠM NGỌC THẠCH

Share this post

Post Comment