BÁCH KHOA THƯ BỆNH HỌC – TẬP 1

BÁCH KHOA THƯ BỆNH HỌC – TẬP 1

BÁCH KHOA THƯ BỆNH HỌC

GS.VS.PHẠM SONG – PGS.TS.NGUYỄN HỮU QUỲNH

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

DOWNLOAD: BÁCH KHOA BỆNH HỌC TẬP 1

BÁCH KHOA Y HỌC là một công trình nghiên cứu – biên soạn công phu, rất có giá trị về bệnh học của hơn 120 tác giả là các GS, TS, Bác sĩ, Dược sĩ, Thầy thuốc, các cán bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, điều trị có uy tín trong các lĩnh vực của ngành y tế Việt Nam như: Hoàng Đình Cầu, Nguyên Năng An, Ngô Gia Hy…

Đây là BỘ BÁCH KHOA THƯ BỆNH HỌC đầu tiên của Việt Nam được miêu tả một cách khoa học, chi tiết và có hệ thống hơn 300 căn bệnh phổ biến ở người, có đối chiếu với bảng phân loại bệnh học của Tổ chức Y tế thế giới OMS.

DOWNLOAD: BÁCH KHOA BỆNH HỌC TẬP 1

Share this post

Post Comment