Bác sĩ tốt nhất là chính mình – tập 2

Bác sĩ tốt nhất là chính mình – tập 2

Download: Bác sĩ tốt nhất là chính mình – tập 2

CÁCH LÀM TĂNG SỨC SỐNG

Mỗi ngày, năng lượng của bợn tiêu hao cho nhiều việc, có ích lân vô ích. Làm thế nào để nguồn lực ốy luôn dồi dào? Cách tốt nhất là hãy tìm ra nguyên nhân khiến bạn phái tiêu hao nhiều nâng lượng, từ đó mới có giải pháp thích hợp.

Có những lúc bạn thấy mình chẳng khác nào chiếc máy giặt bị quá tải. Bao nhiêu áp lực dồn đến cùng lúc: rắc rối từ gia đình, công việc, bạn bè, họ hàng, láng giềng… Làm thế nào để có đủ năng lượng cho bộn bề áp lực như thế? Ngủ ư? Cũng được, nhưng không phải lúc nào bạn cũng có nhiều thời gian để ngủ. Thông   thường, những người bận rộn nên áp dụng.
6 cách sau:
1) Chớ ôm đồm
Đây là thói quen của không ít người, ưở thành bản tính khó sửa. Cùng lúc, bạn muô^n hoàn thành mọi việc ở công ty, vừa muốn là người vợ, người mẹ chu toàn trong gia đình. .,.. nhiều thứ dồn đến cùng một thời điểm, bạn sẽ không có đủ năng lượng để hoàn thành.

Download: Bác sĩ tốt nhất là chính mình – tập 2

Share this post

Post Comment